Telefon 040-55 27 00
Originalhantering

Etiketteringsmaskiner

Etikettoprintcom har levererat etiketteringsmaskiner i Sverige sedan 1970-talet och vi har över 600 installationer i och utanför Sverige. 

Vi har ett heltäckande sortiment av etiketteringsmaskiner innefattande både egenutvecklade svensktillverkade maskiner och importerade maskiner. Utifrån typen av förpackning som skall etiketteras och dina övriga krav tar vi fram en lösning som är mest kostnadseffektiv för dig.

Produktserier – Översikt

Vårt etiketteringserbjudande är indelat i fyra produktserier;

  • Startserien: instegsserie istället för manuell etikettering
  • Flexibelserien: optimerade maskiner med mycket hög driftsäkerhet

Jämförelse mellan serierna i tabellform

Start

Startserien är lämplig när man vill ta steget från manuell etikettering till automatiserad.

Läs mer om Start
Flexibel

Flexibelserien är utvecklad och tillverkad av Ettikettoprintcom i Sverige. Maskinerna har mycket hög precision och är mycket robust vilket ger mycket hög driftsäkerhet. Denna serie kallas för flexibel eftersom den kan anpassas och bestyckas efter dina specifika behov.

Läs mer om Flexibel