Telefon 040-55 27 00
Originalhantering

Service & Reservdelar

Med planerad underhållsservice undviker du plötsliga drifthaverier som kan stoppa hela produktionsflödet med stora förluster som följd.

Vi tar ett helhetsansvar

Vi tar ett helhetsansvar vilket ger ökad trygghet och driftsäkerhet för våra kunder. Våra tekniker medverkar vid installation och idrifttagning. Vi kan även erbjuda standby-tid i samband med leverans av ny maskin. När ett serviceavtal tecknas tas alla förutsättningar i beaktande såsom maskintyp, vilken miljö maskinen är placerad i, samt vilka önskemål kunden har för underhållsservice. Vi har standardavtal för service, men vi skräddarsyr även specifika avtal med våra kunder.

Servar även printrar som inte levererats av oss

Vår serviceavdelning har växt de senaste åren, dels för att vår egen försäljning av maskiner har ökat, men även eftersom vi nu erbjuder service på printrar vi inte levererat. Vi har idag ett stort antal serviceavtal och arbetar rikstäckande.

Tag gärna kontakt med oss för förslag på serviceavtal.