Telefon 040-55 27 00
Originalhantering

Hållbar utveckling

För oss innebär hållbar utveckling att på ett framgångsrikt sätt kombinera miljöförbättringar, ekonomisk tillväxt och socialt ansvar. I praktiken innebär det att vi:

  • investerar i miljövänlig teknik
  • hanterar spill på bästa möjliga sätt 
  • använder insatsvaror t.ex. färg och lack som inte skadar miljön eller våra medarbetare.
  • följer energiförbrukning och söker löpande förbättringsåtgärder
  • samplanerar leveranser
  • kontinuerligt arbetar med personsäkerhet

Som del av Volati koncernen stödjer vi Hand-In-Hand som arbetar för att minska fattigdom genom jobbskapande och utbildning i entreprenörskap, läs mer här.

Vi är sedan många år certifierade enligt ISO 9001 och från och med 2016 är hela företaget även certifierat enligt ISO 14001.

Ladda ner:
ISO 9001 Certifikat
ISO 14001 Certifikat