Telefon 040-55 27 00
Originalhantering
Lyckad lansering av högförädlade etiketter på rekordmässa
2015-11-01

Lyckad lansering av högförädlade etiketter på rekordmässa

Så här veckan efter Scanpack vill vi tacka alla som kom och besökte oss på mässan. Vi kan glädjande konstatera att intresset för vår nya teknik för högförädlade etiketter väckt stort intresse! Vi ser fram emot fortsatt dialog med både gamla och nya kunder.

Vi fick också mycket positiv respons över möjligheten att se hela vårt etiketteringssortiment på plats, vilket underlättade för de som inte bestämt sig för vilken maskin de önskade.

Tack än engång alla ni som besökte oss, tillsammans gjorde ni Scanpack 2015 till vår bäst besökta mässa hittills.