Telefon 040-55 27 00
Originalhantering

Produktionsenheter

Ettikettoprintcom har idag två produktionsenheter, en i Malmö och en i Åtvidaberg. Totalt sett har vi ett tiotal flexotryckpressar, ett par digitaltryckpressar, samt flertalet efterbearbetnings- och stansmaskiner.

Båda produktionsanläggningarna är moderna och ändamålsenliga med flexotryck som den gemensamma nämnaren. I Malmö har vi dessutom digitala tryckpressar samt tillverkning av etiketteringsmaskiner. I Åtvidaberg har vi förutom flexotryck även offsettryck för tryck av biljetter och taggar. Totalt förfogar vi över 10 000 m2 produktionsyta, med goda möjligheter för expansion.